Bibliografi

Nansen og luftskipene 

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2021


Cappelen Damm


I dette pionerarbeidet skildres Nansens engasjement for å få realisert en forskningsferd med luftskip til polarområdene – en ferd som aldri ble noe av. Det er en dramatisk historie, en historie med mange komplikasjoner og spenningsforhold både på det personlige, vitenskapelige, økonomiske og politiske plan. Boken kommer som lydbok i 2022.

Knut Hamsun  

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2012


Font forlag 


Boken inngår i serien «Norges nasjonalarv» – en serie som tar for seg våre viktigste og mest kjente, nasjonale ikoner. Denne boken gir en oppdatert innføring for lesere som vil gjøre seg bedre kjent med Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Boken er også oversatt til engelsk og tilgjengelig som lydbok.

Tilværelsens Udlænding. Hamsun ved gjennombruddet (1891-1893)

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2002


Schibsted forlag


Tredje og avsluttende bind i serien om Knut Hamsuns oppvekst og gjennombruddsår. Bøkene vil bli stående som et fremtidig referanseverk for alle med interesse for Hamsun og hans forfatterskap.

Radikaleren

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2001


Schibsted forlagAnnet bind i serien om Hamsuns gjennombruddsår som forfatter – perioden der han skrev verker som Fra det moderne Amerikas Aandsliv, Lars Oftedal. Udkast og ikke minst Sult – boken som er blitt stående som et skillemerke i norsk litteraturhistorie.

Den unge Hamsun (1859-1888)

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1998


Schibsted forlag


Det mest dyptpløyende verk som er utgitt om den unge Knut Hamsun. Vår kanskje største forfatter følges gjennom forskjellige faser i oppvekstår og ungdom. Med grunnlag i til dels nytt og ukjent kildemateriale skildres den samfunnsengasjerte unge mann og hans politiske, religiøse og litterære utvikling.

 

Hilsen fra Kristiania. Hovedstaden på gamle postkort

Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1990


Grøndahl & Søn Forlag


(Utgitt sammen med Tom Bloch-Nakkerud)

En gladbok som tar leseren med på en fotografisk byvandring til steder og strøk slik de så ut ved begynnelsen av 1900-tallet. Ved hjelp av ca. 350 postkort berettes i en munter tone om både små og store trekk fra hovedstadens historie før navneskiftet til Oslo i 1925.


I fortegnelsen er det bare tatt med artikler og foredrag trykt

i bokform. Bidrag i tidsskrift og aviser er ikke inkludert.

«Et redaksjonshistorisk etterord» i  L. F. Larsen (red.), Sult. Original tekstversjon fra 1890 (s. 206-299)


Utgivelsesår: 2015


GyldendalOriginalutgaven av Knut Hamsuns Sult, i opprinnelig språkdrakt og med de berømte blasfemiske partiene som Hamsun redigerte bort i senere utgaver.

«Knut Hamsuns politiske forvandlinger» i 

E. Arntzen (red.), Uro. Knut Hamsuns og det rastløse menneske. 9 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy 2009 (s. 73-85)


Utgivelsesår: 2010


Hamsun-Selskapets skriftserie«'Den hamsunske stipendiesag' 1897» i  A. Vaa,

N. F. Høyum, E. F. Langdalen & L. Müller (red.), Hamsun, Holl, Hamarøy (s. 75-77)


Utgivelsesår: 2010


Lars Müller Publishers«Nye Hamsun Samlede» i  L. H. Nesby & H. H. Wærp (red.), Hamsun i Tromsø IV. Rapport fra den 4. internasjonale Hamsun-konferanse, 2007 (s. 27-36)


Utgivelsesår: 2008


Hamsun-Selskapets skriftserie«Knut Hamsuns exodus. Amerika-oppholdet 1882-1884. Bakgrunn og erfaringer» i Festskrift til Nils Magne Knutsen (s. 99-113)


Utgivelsesår: 2003


Nordlit, HF, UiT

«'Krapylet i Reaktionens Lejr'. Den unge Hamsuns politiske engasjement» i P2-Akademiet, bind XXVII

[Foredrag i NRK P2-Akademiet 17.10.2002] (s. 137-147)


Utgivelsesår: 2003


NRK, Transit«Den unge Hamsuns politiske engasjement» i 

Hamsun-symposium [Arrangement i Det Norske Videnskaps-Akademi 19. februar 2002] (s. 30-49)


Utgivelsesår: 2002, Gyldendals julebok


Gyldendal

«Den unge Hamsuns politiske engasjement» i  E. Arntzen (red.), Knut Hamsun og 1890-tallet. 10 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy, 2002 (s. 9-25)


Utgivelsesår: 2002


Hamsun-Selskapets skriftserie«Le jeune Knut Hamsun» i  R. Boyer (red.) [overs.],

Knut Hamsun. Dossier conçu et dirigé par

Régis Boyer  (s. 125-132)


Utgivelsesår: 2002


Les Dossiers H, L'Age d'Homme«Tor Aukrusts debut som kronikør og bokanmelder» 

og «Tor Aukrust som lærer (II)» i  S. Hjelde, O. Krogseth & L. F. Larsen (red.), Festskrift til Tor Aukrust. Mennesket, kulturen, samfunnet (s. 111-120 og s. 129-138)


Utgivelsesår: 2001


Det praktisk-teologiske seminars skriftserie «Den unge Knut Hamsun» i  P2-Akademiet Q [Foredrag i NRK P2-Akademiet 10.4.1999] (s. 168-178)


Utgivelsesår: 2000


Kunnskapsredaksjonen, NRK Kultur«'– Så, synes du ikke jeg får ære nok!'» og «Straffesaken mot Hamsun henlagt»  i  V. Rogne, E. Vestues, K. H. Johnsen, S. B. Hennum & K. M. Paulssen (red.), Århundrets Hvem Hva Hvor (s. 106 og s. 228)


Utgivelsesår: 1999


Schibsted forlag«Lars Oftedal (1889) – en politisk pamflett?» i       N. M. Knutsen (red.), Hamsun i Tromsø. 11 foredrag fra Hamsun-konferansen i Tromsø 1995 (s. 27-36)


Utgivelsesår: 1996


Hamsun-Selskapets skriftserie«Dikteren i forkledning. Knut Hamsuns pseudonyme forfatterskap» i  N. M. Knutsen (red.), Hamsun 1994. 8 foredrag fra Hamsun-dagene på Hamarøy. (s. 11-28)


Utgivelsesår: 1994


Hamsun-Selskapets skriftserie«'…Aarstal av mit liv'. Om Knut Hamsuns 'tallsvakhet'»  i  H. H. Skrei & E. Vannebo (red.) Norsk Litterær Årbok 1994 (s. 115-124)


Utgivelsesår: 1994


Det Norske Samlaget116210160__0207605-Edit copy
_0207583-Edit copy-Edit copy
final_0207578-Edit copy

Nye Hamsun Samlede, 27 bind

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2007-2009


Gyldendal 


Til Knut Hamsuns 150-års fødselsdag 4. august 2009 forelå hans verker i en sterkt utvidet 27 binds utgave. For første gang var det snakk om en virkelig samlet utgave. Alle tekstene har gjennomgått en varsom språklig revisjon i retning av moderne riksmål. Det ble gjort for å skape enhet og konsekvens i ortografien slik at avstanden mellom verket og nåtidsleseren skulle bli minst mulig og fornøyelsen ved å lese Hamsun desto større. Alle bindene er utstyrt med informative etterord.

Biografien om Knut Hamsun.

Guddommelig galskap

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2006


Gyldendal Tiden


I denne reviderte utgaven av Øystein Rottems biografi (for ungdom) er det foretatt enkelte språklige presiseringer og innstramninger. Dessuten er fortegnelsene over Knut Hamsuns verker samt litteraturlisten med «Tips for videre lesning» ført à jour.


Knut Hamsun. Livets røst. Hamsuns beste noveller

red. Lars Frode Larsen & Ingar Sletten Kolloen


Utgivelsesår: 2003


De Norske BokklubbeneKnut Hamsun utga flere novelle- og artikkelsamlinger. De tilhører – høyst ufortjent – en noe oversett del av hans forfatterskap. Her presenteres 26 gode eksempler på at ordkunstneren var i sitt ess også i det korte formatet.Knut Hamsun. En Fløjte lød i mit Blod. Nye dikt

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 2003


Gyldendal


Diktene i denne samlingen hadde tidligere ikke blitt publisert i bokform, og noen av dem ble offentliggjort for første gang. Tidsmessig spenner disse diktene over nærmere 70 år. Her kan man finne kjærlighets- og refleksjonsdikt, fortellende dikt, leilighetsdikt og polemikk. Boken er utstyrt med realopplsninger, kommentarer til hvert enkelt dikt og etterord av redaktøren.Romanen om Reban. Hamsuns ukjente ungdomsverk

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1997


Hamsun-Selskapet skriftseriePresentasjon av fire fragmenter av Hamsuns inntil da ukjente roman, skrevet mens han arbeidet som lærer og lensmannsbetjent i Bø i Vesterålen 1877-79. Boken innledes med en analyse av «Knut Hamsuns litterære mini-karrière før 1882» og avsluttes med en artikkel om «Hamsuns litterære dobbeltgjenger».


«Lurtonen» av Knut Thode [Knut Pedersen Hamsund]

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1995


Hamsun-Selskapet skriftserie


Et – inntil da ukjent – fortellende og pseudonymt skrevet dikt på i alt 56 strofer. Utgitt i 500 eksemplarer i Hamsun-Selskapets skriftserie. Illustrert av Karl Erik Harr og med en fyldig innledning av redaktøren.

Livskamp og virkelighetsoppfatning. Knut Hamsuns forfatterskap frem mot gjennombruddet

(1877-1887) 

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1993


ProArk


Jan Fr. Marstrander (f. 1920) tok i 1982 doktorgraden på en avhandling om Knut Hamsuns tidligste forfatterskap. Med sikte på publisering fortsatte han arbeidet med Hamsun-problematikken. Ved sin bortgang høsten 1988 var han i ferd med å legge en siste hånd på sitt livsverk. Den publiserte boken ble til som et resultat av en redaksjonell gjennomgang av Marstranders etterlatte manuskripter.

Over havet. Artikler. Reisebrev

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1990


Gyldendal Norsk Forlag


Ti «nyoppdagede» artikler fra aviser og ukepresse, skrevet av Knut Hamsun i tidsrommet 1885-91. For første gang i bokform – redigert og kommentert – gir tekstene et nyansert bilde av den unge dikterens forhold til Amerika. Et verdifullt og interessant supplement til boken Fra det moderne Amerikas Aandsliv (1889). Over havet er oversatt til bl.a. dansk, engelsk og tysk. 

Livsfragmenter. Noveller

red. Lars Frode Larsen


Utgivelsesår: 1988


Gyldendal Norsk Forlag


En virkelig sensasjon for lesere av Knut Hamsun. En samling «nyoppdagede» noveller som for første gang presenteres i redigert og kommentert form. Boken inneholder tekster skrevet i tidsrommet 1884-1906. Flere av dem har tydelige selvbiografiske trekk, men først og fremst møter leseren Hamsun-helten: den rastløse vandrerskikkelsen. Boken er oversatt til bl.a. dansk, engelsk, tysk og ungarsk. 

Hamarøy utstilling 2010
hamsunsenteret
_foto_ernst_furuhatt_nordlandsmuseet_10_1
_d3x7886
foto_ernst_furuhatt_nordlandsmuseet_4_1

Foto: Ole Magnus Rapp (bilde 1)  og

Ernst Furuhatt (bilde 2-4)

"Hamsunutstillingen på Hamarøy"

Hamsunsenteret 2010 - d.d.


Larsen var en av idé-utviklerne bak og skrev tekster til den permanente Hamsun-utstillingen som ble åpnet på Hamsunsenteret på Hamarøy i 2010, og han tror at dikteren selv ville ha likt både utformingen og innholdet. Utstillingen er spørrende, her er ingen fasit – slik Hamsun likte det.

116210160_Skjermbilde 2021-11-04 kl. 21.04.59
IMG-2316
116210160_Skjermbilde 2021-11-04 kl. 21.06.09

"Knut Hamsuns kriger - fra radikal til reaksjonær"

Norsk Hjemmefrontmuseum, 2009


Åpnet 2. september 2009.

Gyldendalhuset
lysere116210160_IMG_0230
lysere116210160_IMG_0232

Foto: Byggutengrenser.no (bilde 1)

"Hamsun og Ibsens førsteutgaver"

Gyldendalhuset, 2007


En enestående samling av Hamsuns og Ibsens førsteutgaver, utstilt i det såkalte «Danskehuset» i forbindelse med åpningen av det nye Gyldendal-bygget 7. desember 2007.

"Hilsen fra Kristiania"

Oslo Bymuseum, 1990Utstilling i forbindelse med utgivelsen av boken med samme tittel.