Forside

Foto: Jon Martin Austad

Lars Frode Larsen

f. 1948, dr. philos.

 

Fagbokforfatter og Hamsun-forsker. Larsen tok doktorgraden ved Universitetet i Oslo i 1998 på avhandlingen «Den unge Knut Hamsun (1859-1888). En studie i hans personlige og idémessige utvikling». Ved siden av egne bøker har Larsen gjennom årene levert en rekke bidrag om litterære og andre emner i bøker, tidsskrift og aviser. Han har bl.a. vært ansatt ved Universitetene i Oslo og i Tromsø og arbeidet som redaktør i Gyldendal Norsk Forlag hvor han var initiativtaker og fagansvarlig for 27-bindsutgaven Nye Hamsuns Samlede – utgitt 2007-2009 i forbindelse med markeringen av dikterens 150 årsjubileum. Larsens siste bok er Nansen og luftskipene. Historien om Fridtjof Nansen og Aeroarctic og den planlagte nordpolsferden med Graf Zeppelin (2021).


Klikk her for å lese mer om boken som kommer i oktober 2021.